Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Rokon 2001 Kft. Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Vásárló az általa megrendelt termékekkel vagy a Rokon 2001. Kft-től igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait vagy vásárlói kifogását az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Rokon 2001 Kft.
Cím: 1039 Budapest, Mátyás király út 6. (nyitva tartás: H-P: 10:00-18:00, SZ: 9:00-13:00),
Telefon: +36 1 20 450 3010
E-mail: info@rokonsport.hu

Rokon 2001 Kft. a hozzá benyújtott panaszt minden esetben megvizsgálja. Személyesen előadott, szóbeli panasz esetén – amennyiben annak kellő alapja van és biztosított annak lehetősége – mindent megtesz annak érdekében, hogy azonnali megoldást biztosítson. Abban az esetben, ha erre nincs lehetőség vagy a felajánlott rendezéssel a Vásárló nem ért egyet, úgy a Rokon 2001 Kft. a panaszról és az arra adott válaszáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másolati példányát - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - a panaszosnak helyben átadja.

Nem személyesen (pl.: telefonon vagy e-mail szolgáltatás felhasználásával) közölt szóbeli panaszt a Rokon 2001 Kft. minden esetben egyedi azonosítószámmal látja el, amely a panasz későbbi visszakereshetőségét segíti, és amelyről a panaszost - a jegyzőkönyv másolatának átadásával egyidejűleg - tájékoztatja.

Azonnali intézkedés hiányában vagy írásban érkezett panasz esetében a Rokon 2001 Kft. a beérkezését követő 30 napon belül írásban adja meg érdemi – indoklással ellátott – válaszát, amelyet írásban a panaszos részére megküld.

A Rokon 2001 Kft. a felvett jegyzőkönyvet öt évig megőrzi és kérésre az ellenőrző hatóságok rendelkezésére bocsátja.

A beérkezett panasznak a Rokon 2001 Kft. általi elutasítása esetén a Vásárló az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

  • eljárást indíthat békéltető testület előtt,
  • fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat,
  • vagy bírósági eljárást kezdeményezhet.

Fogyasztóvédelmi eljárás

Vásárló panaszával a fogyasztóvédelemért felelős elsőfokú hatósághoz, így elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi oldalon: http://jarasinfo.gov.hu, míg a fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi oldalon találhatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/hu.

A Rokon 2001 Kft. tájékoztatja továbbá a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Az online vitarendezési platform elektronikus elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr?lang=hu.

Békéltető testület előtt eljárás

Vásárlónak jogában áll panaszával a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett, független testületként működő, békéltető testületekhez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségeit a https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon találja meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben fogyasztóként fizetési meghagyást kezdeményezett a bepanaszolni kívánt vállalkozással szemben, annak lezárultáig békéltető testületi eljárás nem indítható. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető tárgyaláson a cég képviselőjének kötelessége megjelenni, különben fogyasztóvédelmi bírsággal sújtható.

A Rokon 2001 Kft. székhelye szerint a Budapesti Békéltető Testület illetékes, amely elérhetősége:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Iratkozz fel a hírlevelünkre
Ne maradj le az akciókról és újdonságokról!
OK
Rokon sport hírlevél
Az oldal sütiket használ. Az oldal harmadik féltől származó szoftvereket is használ