Vásárlási tudnivalók

Vásárlás személyesen

Szaküzletünk Csillaghegyen (1039.Budapest, Mátyás király út 6.) hétfőtől péntekig 10.00-től 18.00 óráig, szombaton 9-től 13.00 óráig várja a kerékpár, görkorcsolya, síléc-és snowboard felszerelés iránt érdeklődő, vásárolni vagy eladni, kölcsönözni, vagy sportszerét szervizeltetni szándékozó ügyfeleinket. Nálunk készpénzzel, bankkártyával és egészségpénztári kártyával is bonyolíthatja vásárlásait. Amennyiben nem tudja, mivel ajándékozza meg szeretteit, boltunkban lehetőség van vásárlási utalvány megvásárlására.
 

 Fizetési lehetőségek üzletünkben:
Adatvédelmi tájékoztató
 

A Rokon 2001 Kft. hatályos adatvédelmi tájékoztatóját megtalálja a http://rokonsport.hu/adatvedelmi_tajekoztato.html weboldalon.
 

Kosár

Ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megrendelje, nem kell mást tennie, minthogy a Kosár ikonra kattint. Ezzel a termék az Ön kosarába kerül. Ezt követően választhat, hogy folytatja a vásárlást, és újabb termékeket helyez a kosarába, vagy a már kiválasztott terméket megrendeli és továbblép a fizetéshez.

Az oldal tetején levő Kosár Megnéz feliratra kattintva megtekintheti a kiválasztott termékeket, törölheti azokat a kosárból. Kosarában tetszőleges számú terméket elhelyezhet. A termékek darabszámát úgy módosíthatja, hogy a termék mellett levő beviteli mezőbe beírja a megfelelő darabszámot, majd ENTER-t ütve nyugtázza azt. Ezután az oldal frissül.  A megrendelés véglegesítéséhez kattintson a Tovább a rendelés véglegesítéséhez ikonra. A kosár funkciót áruházunkba való belépés nélkül is használhatja, de rendelni csak abban az esetben tud, ha áruházunkban regisztráltatja magát, és bejelentkezik a rendszerünkbe.  Tájékoztatjuk, hogy amennyiben valamelyik termékünk mellett a Nem rendelhető státussal találkozik, nem tudja azt a kosarába helyezni, ezek a termékek ugyanis nincsenek a készletünkben.

 

Megrendelés

A kiválasztott termék megrendelését a Kosár funkciónál teheti meg. Ott a Tovább a rendelés véglegesítéséhez ikonra kattintva ellenőrizheti a kosarában lévő termékeket, módosíthatja a számlázási és szállítási adatokat. Lehetősége van arra, hogy megrendelésenként külön szállítási és számlázási címet adjon meg. Ezután a Megrendelés elküldése ikonra kattintva véglegesítheti a rendelését.

A rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küldünk Önnek e-mailen. A rendszer ezt követően kezdi meg az Ön megrendelésének tényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesítjük. A beérkezett rendelések feldolgozása után Önt egy újabb e-mailben értesítjük a sikeres készletfoglalásról, valamint jelezzük, ha bizonyos termékek átmeneti készlethiány miatt nem szállíthatók. Ezeket a tételeket automatikusan töröljük a megrendeléséből. Végül a csomag elkészülte után még egy értesítést küldünk a kiszállításról, melyben megtalálja a csomagazonosítót és a kiszállításra kerülő tételeket.
 

Szállítás

A raktáron lévő termékek szállítási határideje 4 munkanap. A munkanapokon 17 óráig leadott rendeléseket a következő munkanapon, a pénteken 17 óráig leadottakat hétfőn, a hétvégi rendeléseket pedig a következő hét keddjén szállítjuk ki. A kiszállítás előtt e-mailben értesítjük Önt a csomag feladásáról.

Termékeit az MPL (Magyar Posta Logisztika) csomagszállító szolgáltatásával juttatjuk el otthonába, vagy akár munkahelyére. (Postai úton, postafiókcímre nem kézbesítünk.) A szállítási költség a termékek súlyától függetlenül, Magyarország egész területén bruttó 990.-Ft. Figyelem! A 2 méternél hosszabb és/vagy 50 kg-nál nehezebb csomagok szállítás díja egyedi árszabás szerint történik. Megrendelés esetén rövid időn belül tájékoztatást adunk a pontos szállítási költségről. Az  MPL a csomag feladását követő második munkanapon 8-17 óra között szállít az Ön által megadott címre, előzetes egyeztetés nélkül. Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelöljön meg a megrendelésnél, ahol Ön napközben is elérhető. Kérjük, hogy az adatainál a telefonszámát is adja meg, hogy ha kézbesítés közben bármilyen probléma felmerülne, az MPL felvehesse Önnel a kapcsolatot. A kiszállítási értesítőt követő munkanapon a csomagazonosító szám segítségével Ön is érdeklődhet a csomag állapotáról az  MPL Ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a 06-1-333-7777-es telefonszámon érhető el munkanapokon 7-19 óra között. A csomagküldő szolgálatot az alábbi weblapon is elérheti: http://www.mpl.hu
 

Fizetés

A megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget minden esetben utólag, a csomag átvételekor kell a futárnak kifizetnie. A fizetés készpénzben történik, utánvéttel, vagy előzetes egyeztetést követően banki átutalással. Utalvánnyal vagy bankkártyával történő fizetésre nincs lehetőség.
 

Vásárlás külföldről
 

Külföldi megrendelés esetén a termékek értékét, a postaköltséget és a banki költséget előre kérjük kifizetni. Ha megfelel Önnek ez a lehetőség, küldje el a kiválasztott termék nevét e-mailben a rendeles@rokonsport.hu  címre. Munkatársunk valamennyi költséget kiszámolja, és elküldi Önnek cégünk bankszámlaszámával és banki adataival együtt. Megrendelt termékek a Magyar Posta Zrt. rendszerén keresztül juttatjuk el Önhöz, a Magyar Posta Zrt. mindenkori nemzetközi díjtáblázata alapján. (A díjtáblázatok letölthetők a www.posta.hu oldalról.)
 

Elállás, szavatosság
 

Kellékszavatosság
 

A Vásárló a Rokon 2001 Kft. hibás teljesítése esetén a Rokon 2001 Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett (pl.: használt vagy érték csökkent termék vásárlása esetén). Vásárló kellékszavatossági igényét közvetlenül a Rokon 2001 Kft-vel szemben érvényesítheti.

A Vásárló - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Rokon 2001. Kft. számára - más kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Vásárló továbbá az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti vagy a hibát a Rokon 2001 Kft. költségére maga kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Rokon 2001 Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének tekintettel a megvásárolt termék tulajdonságaira, a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tudja elvégezni, valamint ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló az által választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Rokon 2001 Kft. adott okot, vagy ha az áttérés egyébként indokolt volt.

Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni, azzal, hogy fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A késedelmes közlésből eredő esetleges károkért a Vásárló felelős.

Vásárló kellékszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított egy év alatt érvényesítheti, kivéve fogyasztói szerződés esetében, amikor a Vásárló kellékszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított két éven belül érvényesítheti. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Vásárló a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. Amennyiben Vásárló egyben fogyasztónak minősül, úgy vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A termék a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik, ideértve azt is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Amennyiben Vásárló a szavatossági igényét kizárólag a termék meghatározott része – hibás alkotórész - tekintetében érvényesíti, úgy a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 

Termékszavatosság
 

Vásárló fogyasztói szerződés esetében a termék gyártójával szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét, azzal, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezési alapján gyártónak minősül annak előállítója és forgalmazója is. A termék hibája esetén Vásárló választása szerint kellékszavatossági igénnyel élhet a Rokon 2001 Kft-vel szemben, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a termék gyártójával vagy a Rokon 2001 Kft-vel szemben.

A termék abban az esetben minősül hibásnak, amennyiben nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Hibás termék esetében fogyasztó kizárólag a termék hibájának kijavítását, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a termék kicserélését követelheti. Vásárló nem jogosult arra, hogy ugyanazon hibából eredően egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen mind kellék-, mind termékszavatossági igényt. Eredményes termékszavatossági igény érvényesítését követően csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség továbbiakban a gyártót terheli.

Termékszavatossági igényt Vásárló az adott termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthet, e határidő eltelte jogvesztéssel jár. Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó, forgalmazó (jelen esetben a Rokon 2001 Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (jelen esetben a Rokon 2001 Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Jótállás
 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet értelmében a fogyasztó részére a rendelet 1. számú mellékletében foglalt tartós fogyasztási cikk esetében (így jelen esetben kerékpár, sporteszköz, valamint ezek tartozékai és alkotórészei) 10 000,- Ft felett a forgalmazónak kötelező jótállás szükséges vállalnia. A Rokon 2001 Kft. a nála vásárolt termékek esetében 1 éves jótállási időt biztosít, amely határidőn túl jótállási igény nem érvényesíthető. A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadásának napjával kezdődik. A termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül Vásárló csereigényt érvényesít, úgy a Rokon 2001 Kft. a terméket kicseréli feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Vásárló jótállási igénye alapján kijavítást, kicserélését, árleszállítást, illetve - jelentéktelen hiba felmerülését kivéve - elállást kérhet. Tehát a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanazok jogosultságot illetik meg a Vásárlót, mint a szavatossági igények esetében.

A Rokon 2001 Kft. a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet bocsát a Vásárló rendelkezésére. Vásárló a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen fel kell tüntetni a kicserélés tényét és időpontját.

A Rokon 2001 Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatossági igényektől függetlenül megilletik. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 

Szavatosság, jótállás érvényesítése
 

A Rokon 2001 Kft.-től vásárolt termékekre esetében Vásárló szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti személyesen a Rokon 2001 Kft. üzletében (1039 Budapest, Mátyás király út 6.; nyitva tartás: H-P: 10:00-18:00 óráig, SZ: 9:00-13:00), vagy postai úton a Rokon 2001 Kft. az alábbiak szerinti postai címén, illetve megadott e-mail címen vagy telefonszámon.

 

Posta cím: Rokon 2001 Kft, 1039 Budapest, Mátyás király út 6.

Webáruházunk elérhetősége: +36 20 450 3010

E-mail: info@rokonsport.hu
 

Elállási jog gyakolása webáruházi vásárlás esetén
 

Vásárló termék vásárlása esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

A Vásárló elállhat a szerződéstől a termék átvételétől attól a naptól számított 14 nap elteltéig, amikor önmaga, vagy az általa megbízott – a fuvarozótól eltérő harmadik személy - a terméket átvette. Több termék megrendelése esetén az utolsó megrendelt termék átvételétől számított 14 napig élhet az elállás jogával. Vásárló továbbá az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Amennyiben a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni posti úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján a Rokon 2001 Kft. az alábbi elérhetőségei valamelyikére:
 

Rokon 2001 Kft,

postai cím: 1039. Budapest, Mátyás király út 6.,

e-mail: info@rokonsport.hu,

Telefonszám: +3620 450 3010 (H-P: 10-18-ig, SZ:9-13).
 

A Vásárló a fenti határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozat-mintát is. A visszaküldött, de előzetesen társaságunkkal nem egyeztetett csomagokat nem áll módunkban átvenni.
 

Az elállás/felmondás joghatásai
 

Abban az esetben, ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Rokon 2001 Kft. visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Rokon 2001 Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Rokon 2001 Kft. mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, azzal, hogy a két időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 

Vásárló elállása esetén köteles a Rokon 2001 Kft. részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Vásárlót terheli. Abban az esetben, ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozásos módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Rokon 2001 Kft. nem köteles megtéríteni.
 

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 

Panaszkezelés
 

Vásárló a Rokon 2001 Kft-től megrendelt termékekkel, illetve az ügyintézéssel kapcsolatban felmerült fogyasztói kifogását a Rokon 2001 Kft. megadott elérhetőségein teheti meg. Panaszával az illetékes fővárosi, illetve járási kormányhivatalhoz, továbbá az eljárni jogosult békéltető testülethez: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek (a Rokon 2001 Kft. székhelye szerint illetékes a Budapesti Békéltető Testület) vagy az Európai Unió online vitarendezési platformjához fordulhat (http://ec.europa.eu/odr?lang=hu).

További információkért kérjük, keresse fel https://rokonsport.hu/fogyasztovedelmi_tajekoztato.html weboldalt, ahol megismerheti a Rokon 2001 Kft. részletes fogyasztóvédelmi tájékoztatóját.

 

Kapcsolat
 

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük, jelezze a következő elérhetőségeken:

Rokon 2001 Kft
e-mail: info@rokonsport.hu
Tel: 0620-450-30-10 (munkanapokon: 10-18 óra, szombaton: 9-13 óra között)
Üzlet/Székhely: 1039. Budapest, Mátyás király út 6.
Adószám: 12600944-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-694393

Tárhelyszolgáltató neve és elérhetősége: 

Webtoday Kft
1056 Budapest, Szerb u.9.
Cégjegyzékszám: 01-09-206176
E-mail: webtoday@webtoday.hu
Telefon: +3630-984-1520

Iratkozz fel a hírlevelünkre
Ne maradj le az akciókról és újdonságokról!
OK
Rokon sport hírlevél
Az oldal sütiket használ. Az oldal harmadik féltől származó szoftvereket is használ